Rozpoczęły się prace mające na celu powstanie ostatecznej wersji produktów - podręcznika użytkowania systemu i aplikacji mobilnej (w wersji elektronicznej) oraz systemu informatycznego zintegrowanego z aplikacją mobilną. Wypracowane produkty konsultowane są z ekspertami niemieckimi.

Więcej informacji na temat projektu i jego realizacji, znajdą Państwo w zakładce: Projekty-Projekty w realizacji-EDU Mobile 2017-2019