Po zakończeniu analiz efektów, rozpoczął się proces opracowania ostatecznych wersji produktów. W trakcie opracowywania jest podręcznik coachingu rodzinnego jako metody wsparcia balansu między życiem zawodowym i rodzinnym. Trwają również prace nad szczegółowym programem szkoleniowym coachów rodzinnych, specjalizujących się w balansie życia rodzinnego i zawodowego. Opracowywany zostaje również zestaw narzędzi family-balance-coaching obejmujący materiały pomocnicze, wzory arkuszy, zestawy ćwiczeniowe, materiał diagnostyczny.

Więcej informacji na temat projektu i jego realizacji, znajdą Państwo w zakładce: Projekty-Projekty w realizacji-Family Balance Coaching 2016-2019